fbpx

Ներդրողներ

Ներկայացրե՛ք ձեր գաղափարը նոր և նորարարական արտադրանքի մասին և վայելեք մեզ հետ ընթացքը:
Փաստաթղթերը և ձեր կոնտակտային տվյալները ուղարկեք newproduct@montibusgroup.com էլեկտրոնային
փոստով

Դա միայն անհնար է, քանի դեռ չեք արել դա Մոնթիբուս Գրուպում:

imageՆերբեռնեք ներկայացման պայմանները

Միացեք մեր Ընկերությանը