fbpx

Ով ենք մենք

«Մոնթիբուս Գրուպ» ԲԲԸ-ի Տեսլականը և Ռազմավարությունը լիովին համընկնում
են ՀՀ կառավարության հայտարարած տնտեսական զարգացման նպատակների հետ:
Ընկերության տնտեսական և հետազոտական գործունեության ամբողջ ընթացքը
հիմնականում տեղի է ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում: Այստեղ էլ
կմնան նաև նրա ֆինանսական միջոցները և տնտեսական գործունեությունից
ստացած հավելյալ արժեքը։
«Մոնթիբուս Գրուպ» ԲԲԸ-ի սահմանած չափանիշները նպաստում են Ընկերության և
նրա աշխատակիցների միջև այնպիսի աշխատանքային հարաբերությունների, որոնց
շնորհիվ այն հանդիսանում է ՀՀ-ում առավելապես ցանկալի գործատեղերից մեկը:
Մոնթիբուս Գրուպի ներքին կանոնադրությունը խստորեն արգելում է ցանկացած
խտրականություն կապված՝ տարիքից, սեռից, հաշմանդամությունից և այլն
չափանիշներից: Սա նպաստում է նոր տնտեսական մշակույթի ստեղծմանը, ուր
յուրաքանչյուրը ընդունվում և գնահատվում է ըստ իր գիտելիքների և կարողության։
Ընկերության բաց և թափանցիկ ղեկավարություն ապահովելու համար Ընկերության
տնօրեններից և ղեկավարներից պահանջվում է իրենց կենսագրությունները և
ռեզյումեները տեղադրել ընկերության կայքում:
«Մոնթիբուս Գրուպ» ԲԲԸ-ն պարբերաբար հանրությանն է ներկայացնում իր
ֆինանսական հաշվետվությունները, ներառյալ ղեկավար կազմի
փոխհատուցումները: Դիտորդ Խորհրդի կարևորագույն որոշումները, ներառյալ
բաժնետերերին բաշխվող դիվիդենդի չափը նույնպես կհրապարակվեն:
«Մոնթիբուս Գրուպ» ԲԲԸ-ի բաժնետոմսերը առաջարկվում են հանրությանը, սրանով
նպաստելով և աջակցելով Հայաստանում իրական բաց բաժնետիրական
ընկերությունների ստեղծմանը։ Ընկերության բաժնետոմսերը ցուցակագրվել են
Հայաստանի ֆոնդային բորսայում, իսկ ֆոնդային ռեգիստրը վարում է
Կառավարության բաժնետոմսերի լիցենզավորված գրանցամատյանով՝ այսպիսով
ապահովելով Ընկերության բաց և թափանցիկ սեփականությունը։
«Մոնթիբուս Գրուպ» ԲԲԸ-ը բաժնետոմսերի վաճառքը կազմակերպում է օրենքով
թույլատրվող բոլոր միջոցներով, պարզեցնելով և հեշտացնելով գնման
արարողությունը։ Յուրաքանչյուր բաժնետեր ուղղակի մուտք ունի իր հաշիվ:
Ընկերությունը նաև կազմակերպում և խթանում է բաժնետոմսերի գնման ամսական
ծրագրեր՝ բաժնետոմսերի սեփականությունը մատչելի դարձնելով բնակչության
ավելի լայն խավերին: Այս ծրագրերը կնպաստեն Ֆոնդային շուկայի ակտիվացմանը
Հայաստանում։
Ընկերության բաժնետոմսերում ներդրումներ կատարելը և եռամսյակային կամ
տարեկան շահաբաժիններ ստանալն այլընտրանք է բանկում ուղղակի ավանդներ
ունենալուն: Իրենց ավանդներից ցածր տոկոսային եկամուտ ստանալու փոխարեն,
Ընկերության ներդրողները կօգտվեն նախ շահաբաժիններ ստանալուց և նաև իրենց
բաժնետոմսերի արժեքի բարձրացումից: Պարբերաբար վճարվող շահաբաժինները
բաժնետերերի համար լրացուցիչ եկամտի աղբյուր են, ինչը նպաստում է նրանց
ընդհանուր ֆինանսական վիճակի բարելավմանը:
«Մոնթիբուս Գրուպ» ԲԲԸ-ն իր աշխատողների համար աստիճանաբար
կիրականացնի հետևյալ ծրագրերը:

Աշխատակիցների կողմից բաժնետոմսերի գնման ծրագիր, որի արդյունքում Ընկերությունը ներդրող աշխատողի անունից լրացուցիչ գումար է ներդնում

Շարունակական կրթական ծրագրեր և սեմինարներ աշխատողների համար

Կարիերայի առաջխաղացման հնարավորություններ

Ուսման վարձի աջակցություն

Առողջապահական ապահովագրության ծախսերի աջակցություն

Ընկերությանը պատկանող երեխայի խնամքի հաստատություններ կամ օգնություն երեխաների խնամքի ծախսերում

Կամավորական ծառայության ծրագրեր՝ օգնելու և խրախուսելու, որ աշխատակիցները ակտիվորեն մասնակցեն համայնքի սոցիալական, մշակութային և կրթական կյանքին։

image

Մենք աշխատում ենք նորարական տեխնոլոգիաների ոլորտում:

Միացեք մեր Ընկերությանը